Matcentralen

Öppettider

Bromsplan, Storgatan 52, Örebro

Onsdag – fredag: 10.00 – 15.00

Matcentralens erbjudande

Matcentralen erbjuder mat till ekonomiskt utsatta familjer och individer. Vi är en lager- och logistikverksamhet som tillvaratar överskott från olika delar av livsmedelsbranschen, som till exempel grossister, butiker och producenter.

Det kan exempelvis handla om varor med kort datum, felmärkta eller skadade emballage eller varor som av någon annan anledning är svårsålda – exempelvis till följd av överproduktion.

Efter noggrann genomgång används dessa varor i Matcentralens egen butik, alternativt i Stadsmissionens övriga sociala verksamheter.

Matcentralen arbetar även aktivt med arbetsintegration genom att erbjuda personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden arbetsträning och/eller praktik i verksamheten.

Genom Matcentralen bidrar vi på Örebro Stadsmission till ett mer hållbart samhälle när vi både sparar på miljön, hjälper människor att äta sig mätta liksom skapar gemenskap och meningsfullhet för människor i arbetsträning.

Det här gjorde Matcentralen under år 2022

1 ton
Omfördelad överskottsmat
1
Unika hushåll som fått hjälp med mat
1
Personer blir mätta, varav 800 barn

Inskrivning hos Matcentralen

För att få handla i Matcentralens butik behöver man vara medlem. För att bli medlem behöver man besöka vår öppna mötesplats, där inskrivningen sker. 

Ansvariga för inskrivningen är Immanuelskyrkan tillsammans med Örebro Stadsmission.
 
På inskrivningen får du träffa en socionom eller pastor med socialt ansvar, och berätta om din ekonomiska situation. Bedöms läget vara sådant att du uppfyller kraven på medlemskap så får du mot en symbolisk kostnad hämta matvaror i Matcentralens butik en gång i veckan under en begränsad tid.
 

Tid och plats för inskrivning

Tid: Torsdagar 9.00 – 11.30

Plats: Gamla gatan 29, Örebro

Inskrivning för Portens gäster

Om du är gäst på Porten och vill handla på Matcentralen så måste du också vara medlem. För att bli det så måste du besöka inskrivningen som sker hos Porten på tisdagar. 

På inskrivningen får du träffa en representant för Portens personal och berätta om din ekonomiska situation. Bedöms läget vara sådant att du uppfyller kraven på medlemskap så får du mot en symbolisk kostnad hämta matvaror i Matcentralens butik en gång i veckan under en begränsad tid.

 

Tid och plats för inskrivning

Tid: Tisdagar 13.30 – 15.30

Plats: Köping-Hultgatan 6, Örebro

Har du frågor?

För direkta frågor om Matcentralens butik: 

019-31 31 12

 

För frågor om medlemskap och inskrivning: 

Elin Ingberg på Örebro Stadsmission, 019-31 31 05 eller elin.ingberg@orebrostadsmission.se

 

För övergripande frågor om verksamheten kontakta vår verksamhetsledare: 

019-31 31 15 eller jonas.andersson@orebrostadsmission.se

Berättelser från verkligheten

  • Alla berättelser
  • Volontär