Ekonomisk utsatthet

Den ekonomiska utsattheten i Örebro

I Örebro lever 13% av alla barn i ekonomisk utsatthet. Det betyder att deras familjer har svårt att få ihop en vardag med hyra, mat och kläder. Ofta saknar de vardagliga saker som varma vinterkläder eller en cykel. Lika ofta hamnar de utanför sociala aktiviteter som kalas eller fritidsintressen.

 

Risker med ekonomisk utsatthet

Att leva i ekonomisk utsatthet blir därför både ett fysiskt och socialt handikapp. På sikt ökar också risken för psykisk ohälsa och arbetslöshet hos den som växer upp under dessa villkor. I gruppen av ekonomiskt utsatta hittar man dessutom seniorer med låga pensioner liksom flyktingar med låg dagersättning och papperslösa som saknar all tänkbar trygghet.

I ett läge med hastigt ökande inflation drabbas de som redan har det tufft hårdast av alla. Vi finns här för att erbjuda både tröst, mat och ekonomisk rådgivning till de som drabbas värst.

24

Matcentralen

Matcentralen erbjuder mat till ekonomiskt utsatta familjer och individer. Vi är en lager- och logistikverksamhet som tillvaratar överskott från olika delar av livsmedelsbranschen, som till exempel grossister, butiker och producenter.

iStock-685723270

Familjekedjan

Familjekedjan finns för att hjälpa ekonomiskt utsatta familjer att starta om sina liv. Utbildade socionomer finns till hands för att ge stöd och råd i kontakt med myndigheter, hyresvärdar och arbetsmarknaden.

Var med och gör skillnad

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det är en sanning som tål att upprepas. Här presenteras olika sätt att bidra och du får chansen att ge utifrån dina förutsättningar. Storleken på gåvan spelar ingen roll för varje krona behövs och gör skillnad.