Sök
Stäng denna sökruta.

Arbetslöshet & utanförskap

Ofrivillig arbetslöshet och utanförskap i Örebro

Alltför många Örebroare lever i ett ofrivilligt utanförskap. Idag räknar man med att 3,8% av den arbetsföra befolkningen är långtidsarbetslösa. Det kan handla om segregation som gör att man saknar rätt kontakter för att ta sig in på arbetsmarknaden. Det kan också handla om funktionsvariationer eller fysisk och psykisk sjukdom som gör att man har svårt att ta plats i ordinarie arbetsliv.


Vägar ut ur sysslolöshet

Ofrivillig sysslolöshet leder dessvärre ofta till negativa konsekvenser som ensamhet, isolering, fattigdom och känslan av meningslöshet. Just därför är det viktigt att erbjuda olika vägar ut ur sysslolöshet. Av samma skäl har Örebro Stadsmission valt att erbjuda arbetsträning inom samtliga våra verksamheter. Vi har en samordnare avsatt för detta och verksamhetsledare med vana av arbetsintegration.

iStock-1412431776

Arbetsintegration Örebro

Många behöver någon gång i livet stöd eller anpassning i arbetsmiljön för att kunna utföra sitt arbete. Det kan handla om att komma i gång efter en tids arbetslöshet, sjukdom, rehabilitering eller att få hjälp att komma in på arbetsmarknaden som nyanländ i Sverige.

_Z6A5102

Ge en gåva

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det är en sanning som tål att upprepas. Här presenteras olika sätt att bidra och du får chansen att ge utifrån dina förutsättningar. Storleken på gåvan spelar ingen roll för varje krona behövs och gör skillnad.