Sök
Stäng denna sökruta.

Vad vi gör

Vårt uppdrag i samhället

Örebro Stadsmission finns till för att möta människor som lever i utsatthet. Vi gör det med lika delar medkänsla och handlingskraft. Det spelar ingen roll om du är hemlös, fattig, sysslolös eller på flykt, vårt uppdrag är att möta dig där du står, lindra den akuta nöden, förebygga ökad utsatthet och förändra villkoren inför framtiden. Hos oss är varje människa unik, värdefull och värd nya chanser. 

Därför kämpar vi för de som kämpar.

Våra fokusområden

iStock-1082750108_1

Hemlöshet

Hur många hemlösa som finns i Örebro vet ingen säkert, just nu pågår en kartläggning av frågan. Däremot vet vi att runt 70 personer varje morgon söker sig till vår öppna mötesplats Porten för att få hjälp med frukost, värme och vila. Dessutom vet vi att vi under ett år möter drygt 700 unika individer i verksamheten.

24

Ekonomisk utsatthet

I Örebro lever 13 % av alla barn i ekonomisk utsatthet. Familjer har det svårt att få ihop en vardag med hyra, mat och kläder. Ofta saknar de vardagliga saker som varma vinterkläder eller en cykel. Lika ofta hamnar de utanför sociala aktiviteter som kalas eller fritidsintressen.

iStock-1179938842_1

Arbetslöshet och utanförskap

Allt för många av Örebros invånare lever i ett ofrivilligt utanförskap. Totalt 3,8 % av befolkningen som kan arbeta är långtidsarbetslösa. Segregation är en del i det, där avsaknad av rätt kontaktar är påtaglig.

iStock-1320396247_1

Migration och flyktingar

Närmare 1 % av världens befolkning är på flykt. De flesta av dessa 80 miljoner människor når aldrig västvärlden eller till oss i Örebro. De flesta befinner sig på internflykt i det egna landet eller i flyktingläger i närområdet.

iStock-485563214_1

Ungdomar

De flesta unga upplever att de mår bra. Men allt fler unga upplever psykisk ohälsa och andelen som upplever oro eller ångest är hög. Ungdomar behöver en trygg plats med närvarande och engagerade vuxna för att få förutsättningar för att utveckla sin egen identitet och ta nästa kliv.

Hjälp till som volontär

Vi på Örebro Stadsmission söker alltid nya volontärer som vill göra vår stad till en bättre plats för de mest utsatta individerna.