Sök
Stäng denna sökruta.

Organisation

Örebro Stadsmission är en ideell förening, vilket innebär att medlemmarna genom årsstämma och föreningsstämma tillsätter styrelse.

Styrelsen

Styrelsen består av tio ledamöter. Styrelseuppdraget är ett ideellt uppdrag och inga styrelsearvode utgår. Styrelsens främsta arbete är att sätta övergripande mål och strategier för Örebro Stadsmissions arbete framöver samt uppföljning av verksamhetsmål samt ekonomi. Arbetsordning för styrelsen är dokumenterad och kvalitetssäkrad i samband med revision.

Ledning och administration

Kansliet har bl.a. i uppgift att ge kvalitativt stöd till verksamheterna samt verkställa strategier, arbeta med kommunikation och insamling. Vidare sker all övergripande administration här.

När du ringer vår växel 019-31 31 00 kommer du i första hand i kontakt med kansliet. Det är också kansliet som hanterar e-post till info@orebrostadsmission.se.

Det övergripande ansvaret för vår organisation ligger hos direktor (motsvarande vd). På kansliet finns också en verksamhetschef och en strateg för sociala frågor, dessa personer tillsammans med verksamhetsledare utgör Örebro Stadsmissions ledningsgrupp.

På kansliet finns också kompetenser för kommunikation, ekonomi och administration.

Styrelsen består 2024 av följande ledamöter

Björn Cedersjö, ordförande
Ulf Trolin, vice ordförande
Ingela Ernestam, ledamot
Anders Hagström, ledamot
Moni Höglund, ledamot
Claes Mårten Ingberg, ledamot
Eleonor Kristoffersson, ledamot
Mikael Ramnerö, ledamot
Tommy Sandén, ledamot
Ida Thorell, ledamot

Hjälp till som volontär

Vi på Örebro Stadsmission söker alltid nya volontärer som vill göra vår stad till en bättre plats för de mest utsatta individerna.