Sök
Stäng denna sökruta.

Svenska Kyrkan är vår största givare 

Allt sedan starten har Svenska kyrkan i Örebro varit Stadsmissionens största givare och viktig samarbetspartner. Här svarar kyrkoherde Anders Lennartsson på frågor om samspelet: 

Svenska Kyrkan i Örebro är Stadsmissionens största givare – hur motiverar ni ert stöd?

– Vår bestämda uppfattning är att vi blir bättre tillsammans. Svenska kyrkan i Örebro var med och startade Örebro Stadsmission hösten 2015. Vi såg hur Stadsmissioner gjorde värdefulla insatser på andra håll och insåg att det fanns behov av den professionella sociala verksamheten även i vår stad. Vi är många kyrkor och organisationer som fortsätter att tillsammans stödja Örebro Stadsmission. Med tanke på hur samhällsläget ser ut, är det enkelt att motivera engagemanget.

Hur ser samspelet mellan kyrkans diakonala uppdrag och Stadsmissionen ut?

– Diakoni är en av kyrkans grundläggande uppgifter. Det är ett område där många räknar med kyrkan, en uppgift som tyvärr aldrig tar slut. Under åren har samspelet mellan kyrkan och Stadsmissionen skiftat, men den senaste tiden har tilliten vuxit och goda samarbetsformer stärkts. Vi hänvisar många personer till Stadsmissionen, och ser att de arbetssätt som används hjälper familjer att komma vidare ur ekonomisk utsatthet.

Hur upplever ni tidsandan – är många människor beredda att ge och hjälpa till?

– Ja, många vill ge. Engagemanget syns på olika sätt. Även om insamlingarna inte ökar räknat i kronor är det fler än tidigare som ger det de kan.

Våra präster, diakoner och andra medarbetare märker i allra högsta grad av att många människor har det tufft. Och då handlar det inte enbart om ekonomi utan minst lika mycket om brist på hopp.

Jesu ord är också tydliga: ”Allt vad ni gjort mot dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig.”

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Picture of Sofia Strömberg

Sofia Strömberg

Vill du läsa mer?

Läs mer om vad vi på Örebro Stadsmission gör och hur vår verksamhet hjälper till genom våra nyheter och berättelser.

  • Se alla
  • Berättelser
  • Företagspartner
  • Nyheter
Ladda mer

Slut på poster