Länsförsäkringar i Bergslagen tar ansvar

Vad motiverade er att bli huvudpartner till Örebro Stadsmission? 

Vårt bolag ägs till 100 % av kunderna som bor här i Örebro län. Därför är det naturligt för oss att engagera oss i samhället där vi verkar. När vi identifierar problem i lokalsamhället så är det angeläget för oss att se över om vi kan bidra till en lösning på något sätt. 

Mitt under brinnande pandemi så lärde vi känna Stadsmissionerna i både Örebro och Västerås. Vi fick då insikt om hur verkligheten ser ut för tusentals barn i vårt område; att tre barn i varje skolklass växer upp i familjer som i har svårt att klara vardagen.  Då bestämde vi oss för att vi ville vara med och utveckla de Matcentraler som drivs i både Örebro och Västerås, för att underlätta vardagen för dessa familjer. Vi är idag väldigt glada för detta samarbete.

Vilket värde har det skapat för era medarbetare och kunder? 

Att vi som bolag engagerar oss i frågor som är viktiga och på riktigt gör skillnad för människor i vår närhet skapar givetvis en stolthet, både hos allmänheten, våra kunder och oss som jobbar på bolaget. Idag kan också alla anställda välja att vara volontär i Stadsmissionens verksamhet en arbetsdag per år. Det är väldigt uppskattat, på många olika sätt.

Vad tror ni om framtiden – behövs ett större samhällsengagemang?  

Utan tvekan, framåt behövs ett större gemensamt engagemang för det lokala samhälle vi vill att våra barn ska växa upp i. För att det ska bli så behövs att många olika aktörer agerar tillsammans; medborgare, näringslivet, föreningslivet, kommun, region och lokala politiker. Vi har de senaste decennierna vant oss vid tanken på att det är den offentliga sektorn som tagit ansvar för de delarna, men framåt tror vi att det blir ännu viktigare att det lokala näringslivet kliver fram och tar ett större ansvar för lokala samhällsutmaningar.

Anna-Maria Wallin, Hållbarhetschef på Länsförsäkringar Bergslagen

Sofia Strömberg

Sofia Strömberg

Vill du läsa mer?

Läs mer om vad vi på Örebro Stadsmission gör och hur vår verksamhet hjälper till genom våra nyheter och berättelser.

  • Se alla
  • Berättelser
  • Företagspartner
  • Nyheter
Ladda mer

Slut på poster