Sök
Stäng denna sökruta.

Örebro Stadsmission välkomnar till årsmöte

Kära vänner!

Året 2022 tycks ha rusat förbi med alla sina utmaningar och möjligheter. Så mycket har hänt på kort tid. Vi kan konstatera att det var ett bra år för Örebro Stadsmission på många vis.

Nu är det snart dags för årsmöte. Välkomna till Portens lokaler på Köping-Hultsgatan 6. Vi möts onsdagen den 12 april kl 18-20.00.

Programmet blir så här:

  • 17.30 möjlighet att fika tillsammans
  • 18.00 välkommen
  • 18.10 Stadsmissionens personal redogör kort för verksamheten 2022 samt ger glimtar från vad som är aktuellt i vår breda verksamhet
  • 19.00 Årsmötesförhandlingar
  • 20.00 Avslutning

Därefter håller den nyvalda styrelsen sitt konstituerande möte.

Alla intresserade är mycket välkomna att delta i samlingen. Anmälan av namn och e-postadress görs senast den 1 april till info@örebrostadsmission.se. Kom gärna flera från församlingen/föreningen! Varje medlemsförsamling har rätt till fem ombud i årsmötesförhandlingarna, individuella medlemmar har en röst. Vi ber att varje medlemsförsamling/medlemsorganisation anmäler vilka som är dess representanter (se adress ovan). Handlingar inför årsmötet kommer att skickas ut i början av april till de e-postadresser som anmälda ombud har.

Vi uppmuntrar alla medlemmar att ge förslag på lämpliga personer till styrelse och valberedning. Förslag till styrelsemedlemmar skickas till valberedningens ordförande Sören Carlsvärd, soren@carlsvard.se. Förslag till medlemmar i valberedningen skickas till styrelsens ordförande Björn Cedersjö, bjorn@cedersjo.se. Förslag bör vara insända senast 15 februari.

Enligt stadgarna finns möjlighet att anmäla förslag till årsmötet. Detta ska ske senast under februari månad till styrelsen. Skicka förslag till styrelsens ordförande Björn Cedersjö på adressen bjorn@cedersjo.se.

Vi påminner också om att betala in medlemsavgiften. Årsmötet 2022 fastställde den till 1.000 kr för församling/organisation och 200 kr för enskild medlem. Vi ber er betala avgiften till Stadsmissionens bankgiro 900-5315 senast den 1 april.

Välkomna till årsmöte och fortsatt samarbete, hälsar Örebro Stadsmissions styrelse

Björn Cedersjö, Ordförande

Fredrik Karlsson, Direktor             

Bild av Sofia Strömberg

Sofia Strömberg

Vill du läsa mer?

Läs mer om vad vi på Örebro Stadsmission gör och hur vår verksamhet hjälper till genom våra nyheter och berättelser.

  • Se alla
  • Berättelser
  • Företagspartner
  • Nyheter
Ladda mer

Slut på poster