Sök
Stäng denna sökruta.

Om Örebro Stadsmission

Så mycket mer än vägen till akut hjälp

I alla våra verksamheter vill vi både se, lindra, förebygga och förändra människors villkor. Vi bottnar i starka värderingar och tron på att varje människa förtjänar en ny chans.

Vi är en idéburen, professionell aktör i det civila samhället och vi utför vårt arbete i samverkan med andra såsom; församlingar, organisationer, företag och offentliga myndigheter. 

För Örebro Stadsmission innebär det diakonala uppdraget att i konkret handling möta människor som lever i olika utsatta livssituationer med tro, hopp och kärlek.

 

Vårt uppdrag

Uppdraget i relation till människan är att se, lindra, förebygga och förändra. Arbetet präglas av fokus på individuella behov, i syfte att stärka den enskildes makt över sitt eget liv och därigenom åstadkomma varaktig förändring.

Uppdraget i relation till samhället är att utmana och komplettera. Örebro Stadsmission, med våra särskilda kvaliteter, bidrar till mångfalden i rollen som utförare, när vi utformar verksamheter som möter människors behov. 

Vi vill också uppmuntra till engagemang och delaktighet bl.a. genom att engagera volontärer i verksamheten.

Ytterligare en sida av vårt uppdrag i relation till samhället är att som opinionsbildare visa på brister i samhällsbygget och påverka beslutsfattare.

 

Verksamheten

Örebro Stadsmission ska så långt det är möjligt, utgå från beprövad erfarenhet och vara kunskaps- och evidensbaserad. Samtidigt tillhör det Stadsmissionens karaktär att vara nytänkande och innovativ, att visa modet att göra det nya och obeprövade.

Örebro Stadsmission finansieras genom gåvor, offentliga eller andra bidrag liksom sponsormedel. Eventuellt överskott i verksamheten går alltid tillbaka in i verksamheten.

Berättelser från verkligheten

 • Alla berättelser
 • Crossroads
 • Deed
 • Gäster
 • Huvudpartners
 • Kampanjer
 • Matcentralen
 • Organisation
 • Partners
 • Porten
 • Samarbete
 • Ukraina
 • Volontär
Ladda fler berättelser

Inga fler berättelser att visa

iStock-1387528364

Vår förändringsteori

Örebro Stadsmission möter dagligen människor i olika former av social utsatthet. Vi vill lindra den akuta nöd som människor är drabbade av. Men vi vill inte att vårt stöd håller människor kvar i utsatthet utan arbetar med vägledning och ombudsmannaskap för att stärka individens handlingskraft och möjlighet att nå förändring.

22

Jobba hos oss

Här på Örebro Stadsmission är vi en blandad skara av kollegor. Flera jobbar heltid och är anställda på lång sikt, andra arbetstränar för att komma tillbaka in i arbetslivet och ytterligare några är volontärer som lånar ut sin tid och sitt engagemang till oss. Det vi har gemensamt är att vi alla tycker om att finnas till för andra och för varandra.