Fastighetsägarna främjar trygghet i city

City Örebro är en viktig plats för många människor, både för fastighetsägare, hyresgäster, butiksägare och besökare. Hjärtat i Örebro är ett city där människor kan leva, umgås, göra affärer och roa sig. 

De sista åren har oron i city ökat. Detta eftersom allt fler människor saknar en bostad och många lider av psykisk ohälsa och/eller missbruk. När du saknar tak över huvudet måste du hitta värme, vila och toaletter på annan plats. För många blir lösningen att uppehålla sig i köpcenter, på vindar och i källare hos fastighetsägare.

För att måna om ett tryggare city och de hemlösas villkor har Fastighetsägarna MittNord tillsammans med en rad fastighetsägare samlat in medel för att kunna öka öppettiderna på Porten. Genom att bidra till utökad verksamhet där så avlastar man city och minskar behovet av väktare och ordningsvakter. Dessutom blir city en tryggare plats för alla som rör sig där. 

För Örebro Stadsmission är målet på sikt att Porten ska kunna hålla öppet både förmiddag och eftermiddag. Målet är också att fler akutboenden ska komma till. Här behövs fler krafter bli involverade för att rätt resurser ska komma till.

Sofia Strömberg

Sofia Strömberg

Vill du läsa mer?

Läs mer om vad vi på Örebro Stadsmission gör och hur vår verksamhet hjälper till genom våra nyheter och berättelser.

  • Se alla
  • Berättelser
  • Nyheter
Ladda mer

Slut på poster