Lotsprojektet i Karlskoga

Vi hjälper nyanlända in på arbetsmarknaden

På uppdrag av Karlskoga kommun har Örebro Stadsmission fått ansvaret att driva det så kallade Lotsprojektet. Målet med satsningen är att ta tillvara den stora potential som finns hos nyanlända massflyktingar i form av arbetslivserfarenhet och kompetens.

Den ansvariga lotsen kommer kartlägga tillgänglig kompetens och matcha den mot praktikplatser hos civilsamhälle och näringsliv. Målet är att 50% av deltagarna ska hitta en praktikplats, studier eller annan sysselsättning under projekttiden som löper fram till november 2023.

Genom satsningen på Lotsprojektet hoppas Karlskoga kommun att många starka värden ska komma flyktingarna till del. Dels vill man öka förståelsen för hur samhället fungerar, peka på de möjligheter till etablering som finns liksom utveckla språkkunskaper i både svenska och engelska. Löpande kommer adepterna också utveckla sitt nätverk och få fler personliga kontakter.

Lotsprojektet har blivit möjligt tack vare anslag från Länsstyrelsen och sedan januari 2023 finns en projektledare/lots anställd för att utveckla satsningen. Hon heter Sara Fransson och har tidigare varit aktiv kring flyktingmottagande inom USIK (Ukrainian Support in Karlskoga), en verksamhet som Örebro Stadsmission sponsrat med lokaler sedan 2022. Lotsprojektet kommer löpa fram till november 2023 då insatserna ska utvärderas och förhoppningsvis utvecklas.

För vidare information om Lotsprojektet kontakta:

Jonas Andersson, Verksamhetsledare på Örebro Stadsmission: jonas.andersson@orebrostadsmission.se eller 019-31 31 15

Sara Fransson, lots på Örebro Stadsmission: sara.fransson@orebrostadsmission.se eller 073-555 09 90

 

_Z6A4484

Crossroads och Vinternatt

På Crossroads hjälper vi människor att få reda på sina rättigheter och möjligheter under sin vistelse i Sverige. Vinternatt är ett härbärge för EU-medborgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Örebro.

_Z6A4510

Mötesplats Porten

Porten är en öppen mötesplats för människor som lever i utanförskap, som tillexempel hemlöshet eller aktivt missbruk. Vi erbjuder våra gäster gemenskap, värme och en paus.